دسته بندی ها

دروغگوی خوب

کد شناسه :249667
دروغگوی خوب

مي تواني زماني که همه دنيا نظاره ات مي کنند رازي را پنهان کني؟ وقتي يک انفجار، ساختماني در شيکاگو را درهم فرومي ريزد، زندگي سه زن براي هميشه تغيير مي کند. اکنون ، علي رغم تمام تأثيراتي که اين فاجعه روي آنها داشته به نظر مي رسد همگي در امنيت به سر مي برند. ولي زماني که بعد از يک سال مراسم يادبود جان باختگان در رسانه ها پخش مي شود، خاطرات آن صبح وحشتناک به يک اسلحه آماده شليک تبديل مي شود. اين سه زن اسرار مهمي در دل دارند، اما تا کي مي توانند آنها را پنهان کنند؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر